Frýdlantsko Franze Kafky z.s.

Dětřichovská 3133
464 01 Frýdlant

IČO: 08842531
č.ú.: 2107140002/5500 Raiffeisenbank
Email: festival@kafkafrydlant.cz